Nezmeškajte akcie a zľavy. Stačí zadať Váš email

Ak si chcete zvýšiť zľavu, zaregistrujte sa a využite náš vernostný program. 

 

 1. Úvod
 2. O nakupovaní
 3. Ochrana osobných údajov
GDPR Ochrana osobných údajov

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

 

     podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: Spoločnosť Ačko-travel.sk, s. r. o. so sídlom Ľ. Ivana 682/14, zapísaná v obchodnom registri OS Nitra, vložka 21404/N, oddiel Sro (ďalej len „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: Holubyho 2, 934 05 Levice, telefonický kontakt: +421366319093, emailový kontakt: obchod@acko-hygiena.sk.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: adresa na zasielanie písomností: Holubyho 2, 934 05 Levice, telefonický kontakt: +421366319093, emailový kontakt: obchod@acko-hygiena.sk.

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb,  klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:
    - predaj tovaru ( najmä príprava ponuky podľa želania dotknutej osoby, zasielanie ponuky mailom, oznámanie o zmene ceny, alebo iných služieb, adresa na zasielanie objednaného tovaru... )
    - riešenie reklamácií a sporov

    - marketingové účely
    - vernostný program
    - účtovná agenta

Kategórie dotknutých osobných údajov:

 • plnenie kúpnej zmluvy, predaj tovaru a služieb
  titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, email, telefónne číslo, údaje o bankovom účte pre prípad vratky po reklamácii
 • marketingové účely, vernostný program
  email, telefónne číslo, história objednávok

Kategórie príjemcov osobných údajov:
     Osobné údaje dotknutých osôb nie sú poskytované tretím stranám.


Doba uchovávania osobných údajov:

 • archív a účtovná agenda: 10 kalendárnych rokov od roku, v ktorom bola potvrdená objednávka, respektíve kúpna zmluva.
 • marketingové účely: 5 kalendárnych rokov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať

 
Profilovanie:
Na webových stránkach prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu dotknutých osôb.

Dotknutá osoba má právo:

 • na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 • na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu.   

 

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: Od objednávateľa tovaru služby z internetovej stránka predávajúceho www.acko-hygiena.sk a jej podstránok.

 

Zásady a pravidlá využívania COOKIES

   V zmysle §55 ods.5 zákona 351/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o ukladaní súborov cookies do Vášho počítača alebo iného zariadenia.

Ačko-travel.sk, s. r. o., Ľ. Ivana 682/14, 934 05 Levice, IČO: 43897495 spravuje stránky:
www.acko-hygiena.sk

www.acko-dovolenka.sk

www.klikniAcestuj.sk

Návštevou týchto stránok automaticky vyjadrujete svoj súhlas s použitím technológie cookies.

Čo znamenajú súbory cookies?

   Veľká väčšina moderných internetových stránok využíva súbory cookies. Ich cieľom je uľahčiť a spríjemniť vám používanie internetových stránok.
Súbor cookie umožňuje webovej stránke rozpoznať, či ste ju už v minulosti navštívili, prípadne ktorú jej sekciu ste si prezerali. Vďaka cookies, si okrem iného môžete uložiť svoje užívateľské nastavenia.

Súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať, alebo si môžete nastaviť prehliadač tak, aby vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať vám cookie. Prijímanie súborov cookies môžete vo svojom prehliadači aj úplne vypnúť. Pri tejto možnosti však treba počítať s tím, že niektoré časti webových stránok, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať správne.
Súbory cookies vás samy o sebe neidentifikujú ako jednotlivca, iba identifikujú prístup k stránkam a správanie používateľov pristupujúcich z určitého zariadenia (počítač, tablet, smart phone). Všetky údaje sú anonymné, najmä na účely štatistík používania stránok.

Permanentné súbory cookies sa používajú hlavne na meranie a reklamu.
Meracie cookie nám pomáha spoznať opakovanú návštevu našich stránok.
Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na webových stránkach, ktoré sú zapojené do reklamného systému. Cielená reklama je zobrazená na základe správania anonymného užívateľa na webových stránkach, vďaka identifikácii ich prehliadača. Ak ste napríklad minule hľadali výhodné balenie dezinfekcie, pri vašej ďalšej návšteve vám cielená reklama pravdepodobne ponúkne alebo pripomenie reklamu na výhodnú dezinfekciu.

 

Nezmeškajte akcie a zľavy. Stačí zadať Váš email
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame maximálne raz za 7 dní.

Používajte dezinfekčné prípravky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.